Generelt om forbrugslån

Er forbrugslån et serielån eller et annuitetslån?

De fleste forbrugslån er et annuitetslån. Et annuitetslån kendetegnes ved at man betaler nøjagtig same beløb ved hver betalingstermin (ofte hver måned) – dette gør det nemmere for folk at vide, hvor meget der skal betales hver måned. I begyndelsen vil renterne udgøre den største del af terminbeløbet. Dette er fordelagtigt, da man får mere i fradrag for renter i begyndelsen af låneperioden. Læg mærke til, hvis du har flydende rente på et lån, kan terminbeløbet ændre sig op og ned alt efter, hvordan bankens rente ændrer sig. Alle renteændringer vil du blive oplyst om på forhånd.


Et serielån kendetegnes ved at alle afdrag er lige store. Renterne bliver lavere for hver måned, da rentegrundlaget (hovedstolen) bliver lavere.