Spørsmål og svar om ansøgningsprocessen

Hvilken slags dokumentation skal man vedlægge i ansøgningen?

Når låneansøgningen er godkendt vil banken bede om dokumentation for din økonomiske situation. Dette kan f.eks. være en kopi af dine to til tre sidste lønningssedler, samt en kopi af andre indtægter som f.eks. lejeindtægt og børnebidrag. Banken vil ofte kræve en kopi af din sidste selvangivelse. Søger du sammen med en medansøger, vil tilsvarende dokumentation kræves fra medansøgeren. Ligningener, skatteopgørelser eller skattekortet vil normalt ikke godkendes som dokumentation.


Er du selvstændig erhvervsdrivende og ønsker et lån, kan du vedlægge salgsaftaler og opdateret regnskab for indeværende år, som er godkendt af regnskabsarbejder eller revisor.